دلایل استفاده از گاز آرگون در شیشه های پنجره دوجداره

معمولاً بين شيشه هاي پنجره دو جداره از گازي پر مي شود كه رسانايي حرارتي خيلي كمي داشته باشد. هواي معمولي داراي رسانايي حرارتي بسيار پايين است اما پر كردن فاصله دو شيشه دو جداره با گازي با رسانايي كمتر از هوا، مانند گاز آرگون، سطح عايق بندي حرارتي شيشه دو جداره را بالا مي برد.

دلایل استفاده از گاز آرگون در شیشه های پنجره دوجداره

دلایل استفاده از گاز آرگون در شیشه های پنجره دوجداره کاربرد گاز آرگون در پنجره هاي دو جداره داراي مزاياي زيادي است. گاز آرگون گازي نجيب ، بدون بو، مزه و غير آتش زا است و با هيچ ماده اي تركيب شيميايي بوجود نمي آورد. گاز آرگون علاوه بر كاهش رسانايي گرمايي بين دو شيشه پنجره دو جداره، با كمتر كردن مقدار همرفت در فضاي دو شيشه از اتلاف گرمايي بيشتر جلوگيري مي كند. علاوه بر اين تهيه آرگون آسان و ارزان است. بنابراين مي توان به صورت گسترده و صنعتي از آن استفاده كرد. به صورت يك قانون عمومي مي دانيم كه غلظت گاز درون پنجره دو جداره بايد بيش از 90 درصد باشد. در طول زمان اين غلظت كم مي شود. مقدار كم شدن اين غلظت چيزي حدود 0.5 تا 1 درصد است. كيفيت پنجره دو جداره اي كه از آرگون پر شده باشد تا زماني كه غلظت گاز آرگون به 75 درصد نرسد تغييري نخواهد كرد. بنابراين پنجره دوجداره اي كه با گاز آرگون پر شده باشد حداقل 20 سال رسانايي عالي خواهد داشت. براي بيشتر كردن مقدار عايق بندي صدايي مي توان از گازهاي ديگر (مانند هگزافلوريد گوگرد ، دي اكسيد كربن ) استفاده کرد اما کاربرد اين گازها در عايق بندي گرمايي تأثير منفي دارد.

#ویستابست

#وینتک

#پنجره_دوجداره_در_مشهد

#قیمت_پنجره_در_مشهد