شناخت اینال وین

در راستای نظام مند کردن و کاهش مصرف سوخت و انرژی در اماکن خصوصی، دولتی و عمومی در سطح داخل و خارج در قالب اراده جهانی و به دنبال حفظ و حراست از مواد فسیلی که به عنوان سرمایه ملی کشور محسوب می شود این شرکت در جهت موضوع فوق الذکر نسبت به تولید پروفیل یو پی وی سی سری 60 با 5 کانال را به همت متخصصان و کارشناسان کشور ترکیه و با رعایت اصول و استانداردهای موجود و آخرین یافته های علمی و طراحی های مطلوب اقدام می نماید.

شناخت اینال وین

محصولات نمونه شرکت اینال وین، دارای اعتبار و استاندارهای کیفی از جهت نوع مواد و چگونگی ساخت آن می باشد چون از مواد اولیه مرغوب استفاده و با تایید موسسه استاندارد و سایر نهادهای مربوطه تهیه و تولید صورت می پذیرد و نیز رضایت مشتری در تمامی مراحل تولید مد نظر مدیر تولید و عوامل شرکت قرار می گیرد.

اینال وین با در نظر گرفتن قواعد مشتری مداری از جمله دوام، سلیقه، شفافیت، شکل و رنگ مورد پسند اقشار مختلف و قیمت مناسب و مقاومت در شرایط جوی حاکم بر مناطق مختلف و رعایت سایر مواردی که از نظر مشتری دارای اهمیت است همچون ایستادگی در مقابل تابش نور خورشید، عدم جذب گرد و غبار و یا دود و چربی و ... اقدام به ساخت پروفیل می نماید.